W CZYM

MOŻEMY CI POMÓC ?

NA CZYM POLEGA SKUTECZNE DOCHODZENIE NALEŻNOŚCI?

Nikt nie lubi długów. Wierzyciel - bo nie dostaje oczekiwanej zapłaty na czas, dłużnik - ponieważ nie może należycie wywiązać się z umowy. Nie jest to sytuacja komfortowa dla żadnej ze stron. Głównym powodem nieporozumienia jest brak dialogu pomiędzy wierzycielem i dłużnikiem. Wysłuchanie argumentów obu stron i zaproponowanie rozwiązania stanowiącego kompromis to gwarancja najwyższej skuteczności działań, których się podejmujemy.

POSTĘPOWANIE W SPRAWACH ODZYSKIWANIA NALEŻNOŚCI.

W zdecydowanej większości spraw związanych z dochodzeniem należności zauważyliśmy, że problem nie polega na odmowie zapłaty przez dłużnika. Problemem jest najczęściej brak rzeczowego dialogu pomiędzy wierzycielem i dłużnikiem. Emocje w takich sprawach często biorą górę, a to nie jest pożądane. Często okazuje się, że przyczyna problemu z płatnościami leży zupełnie gdzie indziej. W dążeniu do ugody konieczne jest ustalenie faktycznego problemu powodującego spór i odszukanie rozwiązania zadowalającego obie strony. 

Udział w sprawie profesjonalnego przedstawiciela, określenie uprawnień reprezentowanego przez nas klienta, jego sytuacji w sporze oraz dokonanie skrupulatnej analizy prawnej wzmacnia pozycję wierzyciela podczas rozmów z dłużnikami. Dzięki takim zabiegom proces odzyskiwania należności może być znacznie krótszy.

Niestety wszystkie powyższe etapy zależą w końcu od dobrej woli dłużnika. Jeśli nie będzie on skłonny do zapłaty konieczna może okazać się procedura przymuszająca go do uregulowania swoich zobowiązań. Zgodnie z przepisami prawa tylko komornicy mają uprawnienia do prowadzenia postępowania egzekucyjnego.
W ramach naszej działalności współpracujemy z najlepszymi, naszym zdaniem, kancelariami komorniczymi i prowadzimy sprawy naszych Klientów. Pomagamy również w zebraniu wywiadu oraz oszacowaniu majątku dłużnika, z którego można prowadzić egzekucję. Pilnujemy, aby postępowanie egzekucyjne przebiegało szybko i sprawnie, a na każdym etapie sprawy oferujemy wsparcie dla naszych Klientów począwszy od przedstawienia i wytłumaczenia procedur prawnych po propozycje najlepszych, naszym zdaniem, rozwiązań.

Wiele firm oferujących usługi windykacyjne proponuje podjęcie czynności niezgodnych z prawem lub wysoce nieetycznych. Takie działania, oprócz ciężaru swojej wagi, który spada na barki tychże podmiotów obciążają również ich Klientów. To przecież w ich imieniu działają ich pełnomocnicy. W efekcie, zamiast doprowadzić do rozwiązania korzystnego dla swoich mocodawców, przysparzają im dodatkowych nieprzyjemności, a nawet narażają na odpowiedzialność karną i przepadek długu.
Nasze działania są stale monitorowane przez szereg instytucji, w tym np. przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sądy powszechne i inne urzędy. W naszej działalności musimy być szczególnie skrupulatni. 
Służymy też pomocą na każdym etapie sprawy.

CODZIENNE WSPARCIE W BIZNESIE

Nadmiernie rozbudowany system administracyjny sprawia, że prowadzenie biznesu w dzisiejszych czasach jest trudne. Wiele instytucji żąda, aby ich sprawy załatwiane były w pierwszej kolejności. Przedsiębiorcy nierzadko musza wiec porzucać swoje bieżące obowiązki i odsunąć sprawy ważne, by zająć się sprawami urzędowymi. Jest to realne zagrożenie dla działalności wielu firm. Dbając o bezpieczeństwo Państwa firmy zajmujemy się bieżącymi sprawami administracyjnymi i podatkowymi, a także pomożemy ustalić odpowiednie procedury postępowania.

CODZIENNE WSPARCIE W BIZNESIE.

Zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga prawidłowego zaplanowania pracy na wielu polach. Nawet najlepiej zorganizowane struktury mogą się ugiąć pod natłokiem spraw administracyjnych, urzędowych, sporów sądowych itp. Zamiast poświęcać swój cenny czas na zajmowanie się takimi problemami, powierz ich rozwiązanie profesjonalistom, a samemu skup się na tym, co umiesz robić najlepiej – rozwijaj swoją firmę i zarabiaj.  

Władze wielu firm, podejmując ważne decyzje, często robią to nieskutecznie w świetle obowiązujących przepisów prawa. Kodeks Spółek Handlowych, Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym, przepisy prawa cywilnego i administracyjnego oraz regulacje podatkowe stawiają szereg wymogów w takich sytuacjach w zależności od danej czynności prawnej. Aby uchronić się przed konsekwencjami nieważnych postanowień, w każdym przypadku, gdy pojawią się wątpliwości, należy zweryfikować poprawność procedury uchwalania decyzji.

Na różnym etapie i przy różnych założeniach opłacalne są różne formy prowadzenia działalności. Kodeks Spółek Handlowych oraz Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, a także międzynarodowe porozumienia handlowe dają szereg możliwości optymalizacji tak w zakresie organizacyjnym, jak i podatkowym. Możemy przeanalizować dotychczasową formę organizacyjną przedsiębiorstwa i zaproponujemy rozwiązania, które spełnią oczekiwania naszych Klientów. Omówimy dokładnie warunki przekształcenia, obowiązki i korzyści idące z takiej zmiany, aby decyzja taka była łatwiejsza.

Przy łączeniu firm, nabywaniu przedsiębiorstw i wielu innych przypadkach pojawia się potrzeba kontroli kondycji firmy. Często również nasze przepisy stawiają dodatkowe wymogi sprawozdawczo-rachunkowe. Współpracujemy z dobrze wykształconymi, wykwalifikowanymi audytorami posiadającymi ministerialne zaświadczenia potwierdzające ich najwyższe kompetencje.

Uprawnienia kontrolne wielu instytucji narażają przedsiębiorców na ryzyko różnego rodzaju kontroli. Każda procedura rządzi się swoimi ściśle określonymi prawami. Ze względy na wielość i różnorodność postępowań nie sposób ich wszystkich wymienić, nie wspominając o różnicach prowadzenia spraw, których rozstrzygnięcia mogą mieć decydujące znaczenie. Często przez niedopatrzenie lub niedochowanie rygorystycznych terminów sprawy naszych Klientów upadają ze względów proceduralnych. Urzędnicy natomiast nie są zainteresowani właściwym merytorycznie rozwiązaniem sprawy, a jak najszybszym wydaniem decyzji.

CODZIENNE WSPARCIE W BIZNESIE.

• Windykacja
• Restrukturyzacja dłużników
• Zastępstwo procesowe
• Egzekucje Komornicze
• Postępowania układowe
• Negocjacje i mediacje

• Prawo Spółek Handlowych
• Postępowania Administracyjne
• Przepisy prawa podatkowego
• Zabezpieczenia majątkowe
• Obsługa podmiotów gospodarczych

Skontaktuj się z nami

KANCELARIA PRAWNA EUROTAS SP. Z O.O.

Telefon:+48 61 666 02 68
FAX:+48 61 642 72 33
E-mail: kancelaria@eurotas.pl

ul. Podchorążych 33
60-143 Poznań

KANCELARIA PRAWNA EUROTAS SP. Z O.O.

ul. Podchorążych 33
60-143 Poznań

Telefon:+48 61 666 02 68
FAX:+48 61 642 72 33
E-mail: kancelaria@eurotas.pl

Skontaktuj się z nami